Training Capaciteitsmanagement in de kliniek Optimale afstemming tussen zorgvraag en -aanbod

Training Capaciteitsmanagement in de kliniek

Hoe vind je een goede balans tussen het beschikbaar stellen en inplannen van o.a. de capaciteit op de verpleegafdelingen? En hoe houd je daarbij rekening met logistieke vraagstukken, zoals de griepperiode en de uitstroommogelijkheden naar VVT instellingen? Dit vraagt om integrale afstemming tussen de verschillende klinische afdelingen en om zorglogistieke sturing binnen deze afdelingen. Leer aan de hand van een stappenplan hoe je realiseert dat de patiënt zo optimaal mogelijk het proces in-, door- en uitstroomt en capaciteiten zo efficiënt mogelijk worden benut.

 • Waarom is capaciteitsmanagement belangrijk?

  Op klinische afdelingen (verpleegafdelingen en intensive care) is het belangrijk dat alle capaciteiten op elkaar en op de vraag zijn afgestemd. Op die manier lever je de juiste zorg tijdig en in één keer goed, waarbij (schaarse) middelen optimaal worden ingezet. Het is complex om dit te realiseren, maar aan de hand van de methodiek van Q-Consult Zorg krijg je hier weer grip op. Ontdek aan welke knoppen je kunt draaien en leer hoe je inzicht krijgt in de stuurindicatoren voor een optimale patiënten(door)stroom in jouw kliniek.

  Over de training Capaciteitsmanagement in de kliniek

  Tijdens de training Capaciteitsmanagement in de kliniek leer je middels de Q-Consult Zorg-methodiek hoe je de complexiteit van capaciteitsmanagement kunt terugbrengen tot een hanteerbaar minimum. Je werkt scenario’s op een zelf gekozen domein uit om vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting en planning van jouw klinische afdelingen. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie van de gekozen inrichting, de organisatorische randvoorwaarden en benodigde samenwerking tussen verschillende afdelingen.

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie ga je direct aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Tussen de trainingsdagen voer je een huiswerkopdracht uit. 

 • Na afloop van de training:

  • Ken je de methodiek en heb je deze (deels) toegepast in jouw eigen praktijk.
  • Weet je welke informatie je nodig hebt om jouw kliniek zo optimaal mogelijk in te richten op basis van de zorgvraag.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen je keuzes kunt maken voor de inrichting van jouw kliniek en ben je in staat zelf te bepalen waar je op gaat sturen.
  • Weet je hoe je grip kunt behouden op de patiëntstromen en een efficiënte benutting van jouw kliniek.
  • Weet je wat er komt kijken bij het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze en heb je hier handvatten voor gekregen.
 • Dag 1

  Waar richten we ons op?

  Theorie van vraaggestuurd plannen (stap 1)

  • Logistieke principes en capaciteitsmanagementmodel
  • Theory of constraints
  • Productieafspraak of zorgvraag bepalen (bv. ligduur, in-/uitstroom en operatietijd)
  • Zorgaanbod in beeld brengen

  Verdelingsanalyse maken (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, electief vs. spoed, in-, door- en uitstroomanalyse
  • Praktijkcasus: in kaart brengen van zorgvraag en –aanbod met benodigde uitgangspunten
  • Betrokkenheid van zorgprofessionals

  Inrichten en verrichten

  Stappen om kliniek in te richten (stap 4 & 5)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse
  • Beddencapaciteit: Erlangcalculator
  • Sturen op ligduur (VOD)
  • Samenhang binnen kliniek (OK, IC, verpleegafdeling, dagbehandeling)
  • Samenhang met polikliniek, diagnostische afdelingen en andere organisaties na uitstroom (bv. VVT).
  • Praktijkcasus: inrichten van de kliniek: welke puzzels kun je maken?

  Praktijkopdracht
  Na de eerste trainingsdag pas je de methodiek toe op jouw eigen data.

  Dag 2

  Sturen

  Terugkoppeling praktijkopdracht

  • Wat ging goed en waar liep je tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

  Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Benodigde rapportages
  • Borgen van verbeteringen

  Overleg en communicatie

  • Overleg- en communicatiestructuur
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Gedrag & Cultuur

  • Samenwerking
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

  Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Jouw invloed binnen de kliniek

  Stappenplan
  Je gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de stappen voor jouw organisatie ingevuld kunnen worden om de kliniek efficiënt en effectief in te richten.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Zorgmanagers (klinische afdelingen), teamleiders kliniek, managers en adviseurs logistiek.

  Investering: deze 2-daagse training kost € 965,- per persoon (Q-Academie is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Centraal, Midden-Nederland.

  Studiebelasting: voor deze training is de studiebelasting 15 uur.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training Capaciteitsmanagement op de polikliniek
  Training 8 oktober 2024