Basistraining registratie & regelgeving in HiX De geleverde zorg in een keer juist in het EPD

Basistraining registratie & regelgeving in HiX

Registratie en declaratie van geleverde zorg moet juist, tijdig en volledig zijn. Het ziekenhuisinformatiesysteem HiX speelt hierin een belangrijke rol. Medisch specialisten, verpleegkundigen en administratief medewerkers leggen alle geleverde zorg vast in dit systeem. Zij doen dit volgens de regels van de DBC-systematiek. Om fouten te voorkomen is het belangrijk dat alle betrokken partijen weten hoe de vastlegging in HiX werkt en welke regelgeving op de registratie van toepassing is. In de praktijk gaat dit niet altijd direct goed. De DBC-systematiek is namelijk complex en vastlegging van zorg in het EPD is daarbij ook nog eens tijdrovend en zeer foutgevoelig.

 • Wil je meer handigheid en snelheid hebben bij het werken in HiX? En ben je op zoek naar handvatten voor een juiste en rechtmatige registratie en het voorkomen van fouten?

  Over de Basistraining registratie & regelgeving in HiX

  Q-Academie en ZZA bundelen hun kennis en bieden gezamenlijk de Basistraining registratie & regelgeving in HiX aan. De trainers nemen je op basis van het zorgpad van de patiënt mee in alle aspecten van de vastlegging van zorg in HiX. We gaan in op de werking van HiX en bij  ieder onderwerp leggen we de link met bijbehorende wet- en regelgeving. De training is praktisch en interactief van aard. Korte theorie breng je direct in de praktijk tijdens de verschillende opdrachten met een testpatiënt. Daarnaast bespreken we knelpunten en oplossingsrichtingen voor jullie organisatie.

  Maatwerk
  Jullie specifieke situatie is het uitgangspunt van deze training. Voorafgaand aan de training vindt er daarom ook een uitgebreid telefonisch voorgesprek plaats.

  Wil je gericht aan de slag om met meer gemak en snelheid fouten uit de werklijsten in HiX op te lossen? Tijdens de Training Werklijsten in HiX leer je welke fouten de werklijsten tonen, welke wet- en regelgeving aan de orde is en welke oplossingsrichtingen er zijn. Ook krijg je diverse tips om fouten structureel aan te pakken en te voorkomen.

 • Na afloop van de training:

  • Heb je inzicht in de basisprincipes van de DBC-systematiek die ten grondslag liggen aan de registratie van zorg in HiX.
  • Beschik je over de benodigde basiskennis voor het vastleggen van de geleverde zorg in HiX.
  • Weet je welke wet- en regelgeving aan iedere registratiestap gekoppeld is, waar je deze wet- en regelgeving kunt vinden en hoe je deze toepast.
  • Heb je inzicht in de risico’s bij foutieve registratie.
  • Beschik je over tips, tricks en oplossingsrichtingen voor knelpunten voor jullie specifieke situatie.
 • Basisprincipes van de DBC-systematiek in HiX

  • Introductie DBC-systematiek
  • Het proces van registratie tot en met declaratie (RSAD-model)
  • Het RSAD-model vertaald naar HiX

  Afspraken afhandelen

  • Poli-afspraken: plannen, afhandelen, autoriseren en fiatteren
  • Combinatieafspraken, groepsafspraken, repeterende afspraken en functieonderzoeken met controleafspraken
  • Werkwijze bij dummy DBC’s

  Vastlegging bij start zorgtraject

  • Wat moet er allemaal vastgelegd worden?
  • Het openen van een DBC: regelgeving parallelliteit en werkwijze in HiX
  • Eisen aan dossiervoering
  • Wettelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap
  • Diagnose en ICD-10 code: regelgeving en vastlegging in HiX

  Vastlegging van vervolgzorg

  • Multidisciplinaire behandeling: regelgeving en registratie van medebehandeling en intercollegiaal consult (ICC)
  • Registratie van zorgactiviteiten: koppelen en accorderen
  • Zwevende verrichtingen: voorkomen en oplossen
  • Opnameregistratie:
   • Opnametype registreren
   • Dagverpleging of (langdurige)observatie?
   • Opname koppelen aan de DBC
  • Wat zijn werklijsten en hoe houd je die bij?

  Opdrachten en informatie voor het gebruik van HiX in je eigen praktijk

  • Verschillende opdrachten met een test patiënt in HiX om het geleerde in de praktijk te brengen
  • Inzicht in risico’s bij foutieve registratie
  • Tips & tricks voor knelpunten uit de eigen organisatie
  • Handige sites en documenten met informatie over wet- en regelgeving
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers van ziekenhuizen die werken met het EPD HiX en op zoek zijn naar basiskennis over registratie van zorg in HiX en de daarbij horende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan: zorgadministrateurs, poli- en secretariaatsmedewerkers, DBC staf- en beleidsmedewerkers, DBC-medewerkers, verpleegkundigen, artsen/medisch specialisten of vakgroepen.

  Aanverwante onderwerpen: ben je op zoek naar een vergelijkbare- of verdiepende training die gericht is op (het beheer van) andere modules in HiX? Bijvoorbeeld validatie, factuur, de SEH-module of het wegwerken van foutlijsten? Of wil je meer of minder ingaan op een specifiek onderwerp? Dat kan!
  Alle trainingen en onderdelen uit trainingen verzorgen wij op maat gemaakt naar jullie wensen. 

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training DBC’s: verdieping en verbreding
  Verdiepingstraining 12 december 2023
 • Training (Advies)vaardigheden voor de zorgadministratie
  Training 9 november 2023
 • Stoomcursus DBC’s
  Basiscursus 7 november 2023
 • Training Aan de slag met werklijsten HIX
  Training Incompanytraining