In regie op ICT en e-health Afstemming, inrichting & adoptie

In regie op ICT en e-health

De transformatie naar 'digitaal is het nieuwe normaal' en 'juiste zorg op de juiste plek' krijgt steeds meer vorm. De aandacht voor e-health & ICT groeit. Corona versterkt en benadrukt de noodzaak van deze groei nog eens. Voor ICT-afdelingen een nieuwe uitdaging om deze ontwikkelingen in regie te houden: de span of control neemt toe. Zowel snelle technologische ontwikkelingen, toename van de inzet van e-health, als samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen vergen veel afstemming tussen organisaties en leveranciers. Integratie en interoperabiliteit worden kernactiviteiten.

 • Data verzamelen met sensoren, uitwisseling van gegevens, verwerking en analyse van data, beslissingen nemen en aansturing van apparaten maken de zorg slimmer. De inzet van e-health neemt daarom steeds meer toe. De complexiteit in samenhang, afstemming en beheer neemt hiermee ook direct toe. Een goede beheerorganisatie is meer dan ooit noodzakelijk.

  Hoe organiseer je het een en ander zonder de regie te verliezen op kwaliteit van zorg en veiligheid voor alle mensen? Hoe maak je het verschil tussen disruptie (ontwrichting) van de zorg naar inruptie (vernieuwend inbreken) van de zorg?

  Q-Academie biedt de incompanytraining ‘In regie op ICT en e-health’ om de transformatie naar cliëntgericht gebruik van slimme zorg vorm te geven en om grip te krijgen en te houden op ICT & e-health. Deelnemers leren wat we in de praktijk verstaan onder een regisserende beheerorganisatie voor e-health & ICT, hoe men deze kan optuigen en vervolgens ook onderhouden in de organisatie.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Theorieën & modellen om jouw (beheer)organisatie met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden in te richten voor de regiefunctie.
  • E-health-beleid vanuit ministerie van VWS, inspectie (IGJ) en zorgautoriteit (NZA).
  • Normen voor veilig toepassen van IT-hulpmiddelen (inkoopspecificaties met SLA’s en beheer).
  • Risico’s in de afstemming werkveld – samenwerkingspartners - leveranciers bij de adoptie van de inzet van e-health en de te nemen maatregelen door betrokken afdelingen en medewerkers.
  • Regie in Integratie & Interoperabiliteit in de eigen organisatie en binnen samenwerkingsverbanden, inclusief principe ‘informatiehuishouding op orde’.
 • Na afloop van de training:

  • Ken je methoden & technieken voor afstemming van processen, inrichting regiefunctie en verbindend leiderschap met betrekking tot de inzet van e-health.
  • Ben je op de hoogte van relevante beleidsontwikkelingen, standaarden, normen en keurmerken.
  • Ken je de maatregelen om risicomanagement toe te passen op de kwaliteit en veiligheid van de te leveren zorg met e-health.
  • Heb je een stappenplan voor het (her)inrichten van jullie regie-organisatie.
 • Methoden en technieken voor inrichting (beheer)organisatie

  • Zorg 4.0 modellen: (ECM) E-health Care Model en (ESM) E-health Support Model
  • Integratie en interoperabiliteit (NICTIZ)
  • Regie-organisatie met 9-vlaksmodel van Rick Maes als referentie
  • Verbindend leiderschap

  Landelijke ontwikkelingen

  • Landelijke (beleids)ontwikkelingen in de zorg
  • Het ’corona-effect’: e-health als onmisbare randvoorwaarde voor zorgcontinuïteit
  • Toetsingskaders IGJ én ITGC
  • De (Wet) Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg, (W)EZIG

  Standaarden en normen

  • NEN/ISO, Nictiz, VZVZ (AORTA) en MedMij
  • Certificeringen, keurmerken en inkoop-specificaties
  • Systeemontwikkeling in de keten en het zorgecosysteem

  Risicomanagement bij inzet e-health

  • PRI m.b.v. HFMEA
  • Shared revenu outsourcen, betalen voor gebruik in plaats van bezit
  • Adoptie van de inzet van e-health

  Stappenplan

  • Ontwerp van de regie-organisatie
  • Informatiehuishouding op orde
  • Rollen en functies
  • Inrichtingsproject
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze trainnig bedoeld? Secretaris Raad van Bestuur, CIO, ICT-manager, ICT-adviseur, kwaliteitsmanager/-adviseurs, innovatiemanagers en zorgmanagers, liefst in duo’s.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training Auditaanpak inzet e-health
  Training Incompanytraining
 • Inzet e-health: de juiste technologie voor de juiste inzet
  Training Incompanytraining
 • Rol van de kwaliteitsadviseur bij de inzet van e-health
  Training Incompanytraining