Lean (Six Sigma) Green Belt

Lean (Six Sigma) Green Belt

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” Dit geldt ook voor verbeteren. Om echte doorbraak in verbeteren te realiseren, ga je aan de slag met de verbetermethodieken Lean en Six Sigma. Wil jij als projectleider aan de slag gaan met een verbeterproject en ben jij op zoek naar de juiste kennis en vaardigheden om gestructureerd én rekening houdend met verandermanagement, verbeteringen in de praktijk te brengen? Dan past de opleiding Lean (Six Sigma) Green Belt bij jouw leerdoel!

 • Efficiency- en kwaliteitsverbetering staan in de zorgsector hoog op de agenda. Veel zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe werkmethoden om complexe processen efficiënter in te richten zonder de patiënt of cliënt uit het oog te verliezen. Hiervoor zijn Lean Management en Six Sigma welbekende en veelgebruikte principes. Lean is een krachtige en praktijkgerichte filosofie waarbij de patiënt/cliënt centraal staat. Je signaleert de waarde toevoegende onderdelen uit het proces en elimineert verspillingen, waardoor de kans op fouten afneemt en jouw organisatie écht continu kan gaan verbeteren. Met de methode Six Sigma (6σ) worden dezelfde resultaten nagestreefd door de variatie in werkprocessen te verkleinen.

  Word verbeterexpert in jouw organisatie!

  Op het gebied van Lean en Six Sigma kun je op verschillende niveaus opleidingen volgen, van basis tot gevorderd. De Green Belt is een veelgekozen niveau, waarmee je in staat wordt gesteld om als projectleider op te treden bij multidisciplinaire en middelzware verbeterprojecten.

  De Green Belt-opleiding van Q-Academie richt zich specifiek op de zorgsector. Dit betekent voor jou een opleiding met herkenbare praktijkvoorbeelden, verzorgd door trainers met kennis van jouw werkgebied en met ervaring in vergelijkbare verbeterprojecten. Het programma sluit daardoor naadloos aan op jouw praktijk en haakt in op de zorgspecifieke uitdagingen rondom verandermanagement en dynamiek.

  Afhankelijk van jullie wensen en leerdoelen maken we een opleidingsprogramma op maat waarin de (nieuwe) projectleiders in de Lean-methodiek, ofwel in een combinatie van Lean en Six Sigma, worden opgeleid.

 • Na afloop van de training:

  • Heb je een Green Belt-opleiding volgens de norm van ASQ (American Society for Quality) of volgens level 1a-1b-1c van het LCS (Lean Competence System, Cardiff University). Neem voor meer informatie contact met ons op.
  • Ben je in staat als projectleider op te treden bij middelzware verbeterprojecten.
  • Kun je op een gestructureerde manier problemen analyseren en oplossen die te maken hebben met vele soorten fouten en variatiebronnen.
  • Kun je projectverbeteringen definiëren, onderbouwen en verbetertools toepassen.
  • Kun je data- en procesanalyses toepassen en statische analyses interpreteren.
  • Ken je het belang van het menselijke aspect van Lean Six Sigma (‘human dynamics’/ verandermanagement).
 • Afhankelijk van jouw specifieke doelen, maken wij een programma op maat. Wij adviseren minimaal de Lean Green Belt af te nemen vanwege de brede toepasbaarheid in de zorg. In overleg met jou bepalen we of het Six Sigma gedachtegoed en bijbehorende methodieken een waardevolle aanvulling kan zijn. Een focus alleen op Six Sigma behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast raden we aan dat deelnemers direct de leerstof gaan toepassen in een praktijkcasus gedurende de opleiding om een optimaal leerrendement te behalen.

  Het opleidingsprogramma, dat tussen de 6 en 8 dagen duurt, bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:

  Introductie Lean en Six Sigma (facultatief) in de zorg

  • Geschiedenis en achtergrond.
  • Filosofie, gedachtegoed en basisprincipes.
  • Uitdagingen en kansen bij verbeteren in de zorg.

  Simulatiespel: ervaren van waarde en verspilling
  Tijdens dit interactieve spel ervaar je procesoptimalisatie in de zorg in de praktijk. Jouw ervaringen worden direct aan de theorie gekoppeld, zodat waarde en verspilling inzichtelijk worden.

  Lean filosofie & methodieken

  • Continu verbeteren met behulp van KAIZEN en A3-methodiek.
  • Waardestroomanalyse.
  • Data(verzameling) en beschrijvende statistiek.
  • Oorzakenanalyse: visgraat en 5x waarom.
  • Van analyse naar oplossing: flow, pull, Poka Yoke, 5S, Kanban, standaardisatie.

  Six Sigma gedachtegoed & methodieken (facultatief)

  • VOC: Voice of the customer.
  • SIPOC: Supplier, Input, Process, Output, Customer.
  • Continu verbeteren met behulp van DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control.
  • Statistiek: o.a. meetsysteemanalyse, hypothese toetsen, variatie-analyse, statische procesbeheersing.

  Organisatie-inrichting & verandermanagement

  • Policy deployment.
  • Performance management.
  • Visueel management.
  • Leiden en begeleiden van continu verbeteren en complexe veranderingen.
  • Theorie en praktische handvatten verandermanagement/human dynamics.

  Afsluitende toets
  We sluiten de opleiding af met een toets waarmee je aantoont dat je de kennis bezit op het niveau van een Lean (Six Sigma) Green Belt.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Alle sectoren van de zorg: teamleiders, cluster- en unithoofden, managers innovatie, kwaliteitsfunctionarissen en -coördinatoren, hoofden patiëntenzorg en patiëntenlogistiek, verpleegkundigen, paramedici en artsen die als projectleider betrokken (willen) zijn bij multidisciplinaire en middelzware verbetertrajecten. Het minimale opleidingsniveau is MBO+.

  Afsluitende toets en Q-Academie-certificaat: wanneer deelnemers slagen voor de afsluitende toets, hebben zij aangetoond dat zij de theorie van de Lean (Six Sigma) Green Belt opleiding met goed gevolg hebben afgerond. Zij krijgen dan van Q-Academie een certificaat als bewijs van deelname en afronding. Voor een officieel ASQ- of LCS-certificaat kun je op eigen initiatief een aanvullend examen afleggen bij de betreffende instanties.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training Continu verbeteren in de zorg
  Training Incompanytraining