Opleiding e-Nurse voor de wijkverpleging

Opleiding e-Nurse voor de wijkverpleging

Het werkveld van de wijkverpleegkundige verandert in snel tempo. Nieuwe ontwikkelingen zoals keuzehulpen en e-health, stellen zorgprofessionals in staat om cliënten te begeleiden richting meer zelfredzaamheid en eigen regie. Dit biedt de wijkverpleging nieuwe mogelijkheden bij het verbeteren van de zorg, het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier. Het vinden, organiseren en toepassen van deze (digitale) instrumenten vraagt echter om specifieke kennis en expertise. Tegelijkertijd bestaat onder zorgprofessionals behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van de eigen digitale vaardigheden, zodat zij hun cliënten kunnen begeleiden in het gebruik van (digitale) instrumenten. In dit leerprogramma worden e-Nurses opgeleid om in de eigen organisatie met deze digitale uitdagingen aan de slag te gaan.

 • Wat is een e-Nurse?

  Een e-Nurse is een wijkverpleegkundige uit de eigen organisatie, die aan de slag gaat met het vinden, organiseren en toepassen van (digitale) instrumenten die aansluiten bij de hulpvraag van de cliënten(populatie) en die tegelijkertijd de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten vergroten. De e-Nurse kent het zorgproces van binnenuit en wordt vertrouwd door collega’s en cliënten. Hiermee is de e-Nurse een waardevolle partner voor de ICT-afdeling en leveranciers bij de introductie van digitale toepassingen. Daarnaast bezit de e-Nurse de benodigde kennis en vaardigheden voor het coachen, opleiden en begeleiden van collega’s en cliënten in het vergroten van de digitale vaardigheden.

  Organisatorische voorwaarden en competenties van de e-Nurse
  Organisatorische voorwaarden en competenties van de e-Nurse

  Over de opleiding tot e-Nurse
  In dit opleidingsprogramma leren e-Nurses de kennis en vaardigheden aan, behorende bij de in figuur 1 genoemde competenties. Je wordt hierin opgeleid en begeleid door middel van een leerprogramma gebaseerd op de Q-Leerformule. Het opleidingsprogramma is interactief en praktisch van aard. Niet alleen zul je in plenaire trainingsmomenten de benodigde kennis en vaardigheden opdoen, ook breng je dit direct in de praktijk door middel van leuke en uitdagende praktijkopdrachten. Zo kun jij met veel zelfverzekerdheid verder in jouw rol als e-Nurse in de wijkverpleging.

 • Na afloop van het opleidingsprogramma:

  • Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de bestaande instrumenten voor het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen regie en de bijbehorende digitalisering in de zorg.
  • Heb je handvatten opgedaan voor het vinden, organiseren en toepassen van technologische innovaties die aansluiten bij de cliënten van jouw organisatie.
  • Weet je op welke manier je (digitale) instrumenten inzet, zodat deze bijdragen aan het verbeteren van de zorg, het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier.
  • Heb je handvatten opgedaan voor het vergroten van jouw innovatiekracht.
  • Weet je wat jouw rol als e-Nurse inhoudt en kun je hier effectief vorm aan geven.
  • Weet je wie de stakeholders zijn in het digitale landschap van de eigen organisatie.
  • Ken je de toegevoegde waarde van digitale vaardigheden voor de eigen regie van de cliënt en goede zorgverlening en weet je welke digitale vaardigheden de zorgprofessionals binnen jouw organisatie nodig hebben.
  • Weet je welke instrumenten en zorgoplossingen er binnen jouw organisatie zijn en bezit je de vaardigheden om daarmee te werken of ken je de juiste personen om hierbij te helpen.
  • Ken je de organisatieprocessen en de samenhang tussen systemen en stakeholders rondom slimme (zorg)oplossingen binnen de organisatie.
  • Kun je problemen met instrumenten, digitale systemen en zorgoplossingen herkennen, benoemen en aankaarten bij de juiste personen binnen de organisatie.
  • Kun je verschillende instrumenten en technieken (zoals coaching, didactiek en leertools) inzetten om jouw collega’s en cliënten te motiveren en begeleiden in het vergroten van de digitale vaardigheden.

   

 • Voorafgaand aan het opleidingsprogramma

  • Intake op organisatie- & individueel niveau
  • 0-meting op kennis & kunde en op de positionering van de e-Nurse in de organisatie
  • Digitale kick-off met o.a. zelftest digitale vaardigheden in de VV&T

  Opleidingsprogramma

  Dag 1

  Cliëntgeoriënteerd denken

  • Wat verstaan we onder cliëntgeoriënteerd denken?
  • Vraaggestuurd denken en handelen
  • Van vraag cliënt naar geschikte oplossing
  • Opdracht: wat is de hulpvraag van mijn cliënt en waar vind ik een oplossing? (a.d.h.v. empathy map, OGW, ecogram, GWI (Joris Slaets) en Google)
  • Voorbeelden van instrumenten als keuzehulpen en e-healthtoepassingen die ondersteunen bij bevorderen zelfredzaamheid en eigen regie

  Samen Beslissen

  • Wat is Samen Beslissen?
  • Welke soorten cliënten zijn er en hoe sluit je aan bij hun specifieke situatie en wensen?
  • Hoe draagt Samen Beslissen bij aan vergroten eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten?

  Introductie in innovatie

  • Wat is innovatie?
  • Belang innovatie voor toekomstbestendigheid van de wijkverpleging
  • Waarom werken innovaties wel of niet? Toelichting aan de hand van een aantal modellen
  • Succesvolle voorbeelden uit de praktijk

  Voorbereiding dag 2

  • ‘Bedenk een geschikt innovatief instrument voor je eigen organisatie/praktijk’, gericht op de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt
  • Ga een oriënterend gesprek met je leidinggevende aan over de rol & positionering van de e-Nurse

  Dag 2

  Optimaal toepassen van innovatieve instrumenten

  • Randvoorwaarden om rekening mee te houden (op basis van ervaringen huiswerkopdracht)
  • Digivaardigheden van medewerkers en cliënten
  • Meten van uitkomsten bij cliënten
  • Borgen van innovaties in de organisatie
  • Processen digitaliseren (zoals medicatieproces)
  • Innovatiekracht door leiderschap
  • Draagt de innovatie bij aan:
   • Verbeteren kwaliteit van zorg
   • Verlagen werkdruk
   • Verhogen werkplezier

  Achtergrond van digitale innovaties in de zorg

  • Digitale ontwikkelingen binnen de zorg
  • Belang van digitale vaardigheden voor goede zorgverlening
  • Waar staat mijn organisatie ten aanzien van
  • e-health readiness?
  • Verschillende niveaus van digivaardigheid bij collega’s

  Rol van de e-Nurse

  • Wat houdt de rol van e-Nurse in?
  • Wat is mijn positionering binnen de organisatie?
  • Hoe kan ik deze bestendigen?
  • Opdracht: schets de randvoorwaarden voor een succesvolle e-Nurse
  • Wie zijn de stakeholders op het gebied van digitale zorg binnen mijn organisatie?
  • Opdracht: breng de stakeholders van de digitale organisatie in kaart

  Voorbereiding dag 3

  • Overzicht: met welke instrumenten, applicaties en digitale middelen werken jullie binnen de organisatie?
  • Breng je communicatiestijl in kaart door het invullen van de DISC-analyse
  • Inventarisatie digitale middelen & stakeholders in jouw organisatie

  Dag 3

  Coachvaardigheden

  • Belang van coachvaardigheden binnen de rol van e-Nurse
  • Inzicht in de eigen communicatiestijl (middels DISC)
  • Coachtechnieken: leren kennen & toepassen van GROW bij cliënten & collega’s
  • Effectief samenwerken met cliënten & collega’s
  • Omgaan met weerstand

  Didactische vaardigheden

  • Randvoorwaarden voor leren
  • Leertheorieën & leermiddelen
  • Werkvormen: leren kennen & toepassen

  Leertools

  • Overzicht van beschikbare leertools met betrekking tot het vergroten van vaardigheden in het gebruik van (digitale) instrumenten
  • Welke tool zet je in bij welk leervraagstuk?
  • Ervaren en oefenen van leertools in de praktijk

  Na dag 3

  • Aan de slag als e-Nurse!
  • Digivaardigheden zelftest door collega’s
  • Voorbereiding op coaching

  Intervisie, coaching & praktijktoepassing

  Om de nieuw aangeleerde vaardigheden daadwerkelijk in de praktijk te brengen zijn in ieder geval oefening en begeleiding nodig. Hiervoor zetten wij intervisie, coaching en praktijkopdrachten in. De invulling van deze intervisie- en coachingsmomenten wordt bepaald op basis van de behoeften en leerdoelen van de e-Nurses. E-Nurses dragen zelf de casuïstiek aan.

  Daarnaast krijgen deelnemers praktijkopdrachten mee om zich goed te kunnen voorbereiden op de training of om na de training mee aan de slag te kunnen gaan. Zo kunnen de trainingsmomenten optimaal worden ingezet voor leren onder begeleiding en is er tussen de trainingsmomenten in alle gelegenheid voor toepassing in de praktijk.

 • Deze opleiding bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de opleiding gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze opleiding bedoeld? Wijkverpleegkundigen die affiniteit hebben met het werken met digitale middelen en het leuk vinden om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het sturen van technologische innovaties, het vergroten van de digivaardigheid van collega’s en het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van hun cliënten.

  Lestijden: 3 trainingsdagen, 4 intervisiebijeenkomsten en 4 coachingssessies. De specifieke lestijden worden in overleg bepaald.

  Doorlooptijd: ca. 1 jaar

  Studiebelasting: de totale studiebelasting bedraagt circa 160 uur

  Locatie: in overleg

  Neem voor meer informatie contact met ons op.