Training Van DB(B)C naar zorgprestatiemodel: wijzigingen zorgregistratie

Training Van DB(B)C naar zorgprestatiemodel: wijzigingen zorgregistratie

Werk je in de GGZ of FZ en ben je betrokken bij de vastlegging van geleverde zorg als behandelaar, (administratief) medewerker, adviseur zorgregistratie of vanuit een andere beleidsfunctie? Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostigingssystematiek. Deze stelselwijziging mét nieuwe bijbehorende wet -en regelgeving, vraagt om een andere manier van registreren en declareren. Heb jij  goed zicht op de wijzigingen voor jouw registratiewerkzaamheden?

 • Over de training Van DB(B)C naar zorgprestatiemodel: wijzigingen zorgregistratie

  Q-Academie biedt een praktische en interactieve incompanytraining waarin je zicht krijgt op alle nieuwe regels voor de vastlegging en declaratie van geleverde zorg op basis van het zorgprestatiemodel. De trainer koppelt theorie over de nieuwe manier van tijdschrijven en administratieve dossiervorming aan de registratiestappen zoals je die kent uit jouw eigen praktijk. Daarbij gaan we ook in op de belangrijkste punten waarop je de registratie controleert. Tot slot breng je het geleerde in de praktijk met een oefening waarbij je alle gegevens van een fictieve DB(B)C omzet naar correcte zorgregistratie op basis van het zorgprestatiemodel.

 • Na afloop van de training:

  • Ken je alle regels voor vastlegging en declaratie van geleverde zorg op basis van het zorgprestatiemodel.
  • Heb je per registratiestap geleerd wat er wijzigt op het gebied van tijdschrijven en administratieve dossiervorming.
  • Ken je de belangrijkste punten waarop je de registratie van jezelf en collega’s kunt controleren
  • Weet je hoe het nieuwe declaratieproces eruit ziet, welke soorten prestaties er zijn en hoe daaraan gekoppelde tarieven tot stand komen.
  • Heb je geoefend met administratieve dossiervorming in de praktijk.
  • Ben je op de hoogte van overige actuele ontwikkelingen in het werkveld zoals E-Health en gepast gebruik en ken je de betekenis van het kwaliteitsstatuut voor het vakgebied van zorgregistratie.
 • Achtergrond zorgprestatiemodel

  • Wat is het zorgprestatiemodel?
  • Aanleiding en meerwaarde
  • Van DB(B)C naar ZPM: overzicht van alle verschillen

  Tijdschrijven

  • Registratieregels consulten
  • Registreren van verblijfsprestaties
  • Regelgeving overige prestaties en toeslagen

  Administratieve dossiervorming

  • Registratie basisgegevensset
  • Typeren (zorgvraag en diagnose toevoegen)
  • Zorglabels:
   • Welke zorglabels zijn er?
   • Hoe voeg je het juiste zorglabel toe?
  • COV-check vastleggen
  • Verwijsregistratie
  • Evaluatiecyclus plannen
  • Welke beroepscode is van toepassing?

  Belangrijkste controlepunten registratie

  • Registratie van directe tijd regiebehandelaar
  • Planning is realisatie: zijn alle geplande eenheden daadwerkelijk gerealiseerd?  
  • Geschakelde consulten

  Declareren op basis van het zorgprestatiemodel

  • Hoe ziet het nieuwe declaratieproces eruit?
  • Welke soorten prestaties zijn er?
  • Op welke manier komen daaraan gekoppelde tarieven tot stand?

  Overige actuele ontwikkelingen in het werkveld

  • E-health
  • Kwaliteitsstatuut en zorgregistratie
  • Gepast gebruik

  Opdracht: administratieve dossiervorming in de praktijk
  Je zet alle gegevens van een fictieve DB(B)C om naar correcte zorgregistratie op basis van het zorgprestatiemodel.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers van GGZ- en FZ-organisaties, PAAZ-en, PUK’s en ZGP’s, die registreren of een ondersteunende, adviserende of beleidsmatige rol vervullen op het gebied van zorgregistratie/financiën en meer willen weten over de wijzigingen in wet- en regelgeving als gevolg van het zorgprestatiemodel. Bijvoorbeeld: behandelaren, administratief medewerkers/-adviseurs, managers en teamleiders.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training (Advies)vaardigheden voor de zorgadministratie
  Training 2 oktober 2023