Zorglogistiek in de eerstelijn Grip krijgen op het behalen van de productie

Zorglogistiek in de eerstelijn

Hoe kan je jouw telefonische bereikbaarheid verbeteren? Hoe richt je jouw spreekuren efficiënt in? Hoe vind je de balans tussen zorgvraag, planning en de inzet van huisartsen en behandelaars? Dit zijn vragen die bij veel zorggroepen en huisartsenpraktijken spelen. Tijdens deze training leer je aan de hand van een stappenplan hoe je jouw organisatie efficiënter inricht.

 • In een zorgorganisatie met een goede logistieke inrichting zijn alle capaciteiten op elkaar en op de vraag afgestemd, zodat je de juiste zorg tijdig en in één keer goed levert. Het realiseren van een goede zorglogistiek in de eerstelijn is complex, maar aan de hand van de methodiek van Q-Consult Zorg kan je grip krijgen op je logistieke processen. De methodiek is praktijkgericht en bestaat uit een stappenplan dat je helpt verschillende uitgangspunten te definiëren. Dit biedt je handvatten om de processen in jouw organisatie in te richten op basis van de verwachte zorgvraag van het aankomende jaar. Ontdek aan welke knoppen je kan draaien en leer hoe je inzicht krijgt in de stuurindicatoren voor de voorspelde productie of zorgvraag van jouw organisatie.

  Jouw organisatie efficiënter inrichten
  Tijdens de training Zorglogistiek in de eerstelijn leer je deze methodiek toe te passen in je eigen organisatie. Je werkt scenario’s uit om vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting van jouw spreekuren en processen. Zo krijg je de handvatten om de complexiteit van zorglogistiek terug te kunnen brengen tot een hanteerbaar minimum. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie van de gekozen zorglogistieke inrichting en voor de cultuur in de organisatie: reacties op veranderingen, motivatie en betrokkenheid van jezelf en je medewerkers. Wat is (persoonlijk) leiderschap en jouw eigen invloed binnen de organisatie?

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie ga je direct aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Tussen de trainingsdagen voert je een huiswerkopdracht uit en daarnaast kijkt de trainer een keer met je mee in de praktijk. Zo wordt leren op de werkvloer gefaciliteerd.

 • Na afloop van de training:

  • Ken je de methodiek en heb je deze toegepast in je eigen organisatie.
  • Kan je verschillende scenario’s uitwerken aan de hand van je eigen data.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen je keuzes kan maken voor de inrichting van je organisatie en ben je in staat zelf te bepalen waar je op gaat sturen.
  • Heb je handvatten voor het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze.
  • Heb je handvatten om op basis van de (toekomstige) zorgvraag jouw organisatie in te richten.
 • Dag 1
  Analyseren
  Theorie van vraag-gestuurd plannen (stap 1)

  • Productieparameters of vraag bepalen. Denk aan verrichtingen, (telefonisch) consulten en visites.

   Verdelingsanalyse maken (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, aantal werkbare weken, type poli’s

   Praktijkcasus

  • Oefening in kaart brengen van de zorgvraag
  • Zelf oefenen met het maken van verdelingsanalyses

  (in)Richten
  Vooruit plannen: het inrichten van de organisatie (stap 4)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse

   Praktijkcasus

  • Het inrichten van jouw organisatie: welke puzzels kan je maken?

  Inzet van capaciteiten (stap 5)

  • Personeel, ruimte, apparatuur

  Huiswerkopdracht
  Na de eerste trainingsdag pas je de methodiek toe op je eigen data.

  Dag 2

  Sturen
  Terugkoppeling huiswerkopdracht

  • Waar liep je tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

   Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Borgen van verbeteringen

   Gedrag & Cultuur

  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Samenwerking binnen de eigen keten
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

   Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Jouw invloed binnen de organisatie

  Je gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de 6 stappen voor jouw organisatie ingevuld kunnen worden om de organisatie efficiënt en effectief in te richten.

  Praktijkbegeleiding
  Om het geleerde in de praktijk te brengen, komen onze trainers een keer (2-4 uur) bij je langs om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het inzetten van de methodiek in jouw organisatie. Je krijgt specifieke tips gericht op jouw situatie.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers van organisaties in de eerstelijn die betrokken zijn bij het optimaliseren van de zorglogistiek. Denk aan zorggroepadviseurs, roosteraars, planners, (locatie)managers, huisartsen en POH’ers.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Lean Simulatiespel: ervaar Lean principes in de praktijk
  Game Incompanytraining
 • Training Capaciteitsmanagement op de polikliniek
  Training 11 november 2021
 • Training Roosterbeleid voor de zorg
  Training 25 november 2021