• Trainer in beeld: Myriam Martens
  Trainer in beeld: Myriam Martens

  Leren van elkaar is een belangrijke voorwaarde om continu te verbeteren in de zorg. Intervisie is één van de manieren om open kennis en ervaringen met elkaar te delen binnen of tussen ...

  Lees meer
 • Opleiden en aantrekken e-health personeel
  Opleiden en aantrekken e-health personeel

  Voor het opschalen van e-health is bij alle zorginstellingen en –leveranciers meer kundig personeel nodig. De inzet van e-health vergt andere processen en contractering, implementatie ...

  Lees meer
 • Meer aandacht voor professioneel leiderschap: talentontwikkeling in de GGZ
  Meer aandacht voor professioneel leiderschap: talentontwikkeling in de GGZ

  Meer aandacht voor professioneel leiderschap Wat doe je als je professionals wilt stimuleren om hun innovatieve ideeën tot uitvoering te brengen? GGZ Delfland ziet veel potentie ...

  Lees meer
 • Verpleegkundige is onmisbaar in het (ont)regelen van de zorg
  Verpleegkundige is onmisbaar in het (ont)regelen van de zorg

  Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan alle regels en registraties in de zorg. Uit onderzoek van de denktank (Ont)Regel de Zorg (2017) blijkt zelfs dat zij maar liefst 40% van ...

  Lees meer
 • Succesvolle aanvraag Stimulering E-health Thuis van Saam Welzijn
  Succesvolle aanvraag Stimulering E-health Thuis van Saam Welzijn

  De afgelopen jaren heeft Q-Consult voor Saam Welzijn in Dalfsen de uitprobeerdienst voor slimme thuis- en zorgtechnologie opgezet. Middels de uitprobeerdienst kunnen alle ...

  Lees meer
 • Basisregels voor effectief brainstormen
  Basisregels voor effectief brainstormen

  Elke organisatie heeft met veranderingen te maken. Een brainstormsessie is een laagdrempelige en effectieve manier om werknemers te betrekken bij een veranderingsproces. Sterker ...

  Lees meer
 • Leerpad voor beginnende én ervaren DBC-medewerkers of DBC-adviseurs
  Leerpad voor beginnende én ervaren DBC-medewerkers of DBC-adviseurs

  Verandert jouw functie als DBC-medewerker of DBC-adviseur omdat je een andere rol krijgt of andere vakgroepen gaat ondersteunen en adviseren? Wil je jouw kennis en ervaring ...

  Lees meer
 • De juiste risicoanalysemethode voor iedere situatie
  De juiste risicoanalysemethode voor iedere situatie

  Binnen veel zorgorganisaties is de Prospectieve Risico-inventarisatie (PRI) een bekend instrument uit het VMS veiligheidsprogramma om risico’s te herkennen in het primair ...

  Lees meer
 • “Maak intervisiedeelnemers verantwoordelijk voor het proces”
  “Maak intervisiedeelnemers verantwoordelijk voor het proces”

  Intervisie is een effectieve methode om van en met elkaar te leren. Binnen zorgorganisaties wordt de intervisie steeds vaker toegepast om dit doel te bereiken, zo ook bij het ziekenhuis ...

  Lees meer
 • Herken de stress-signalen van jouw medewerkers
  Herken de stress-signalen van jouw medewerkers

  "Mijn afspraken lopen elke keer uit en de volgende cliënt wacht alweer. Mijn administratie doe ik altijd na werktijd”. Uitdrukkingen die we herkennen als een collega stress heeft. ...

  Lees meer