Open trainingen
Kies hier je sector
Kies hier je thema

 • (Online) Optimaliseren van de SEH-registratie
  Training
  20-04-2021

  Een groot aantal zorgtrajecten start op de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. Essentieel dus dat daar de registratie juist, tijdig en volledig plaatsvindt. In de praktijk blijkt dit echter vaak een uitdaging. De vele specialismen en disciplines die op de SEH met elkaar samenwerken in een hectische omgeving, maken een juiste SEH-registratie nogal eens lastig. 

  Meer info
 • Online workshop Hoe organiseer je een effectieve online bijeenkomst? (kosteloos)
  Workshop
  20-04-2021

  Het creëren van interactie en het op pijl houden van het energieniveau van een groep vraagt online om meer creativiteit en een andere aanpak. Werkvormen en manieren van samenwerken werken online namelijk toch net wat anders dan we op de werkvloer gewend zijn. Q-Academie heeft aan het begin van de coronacrisis het roer omgegooid en trainingen en bijeenkomsten online georganiseerd. Daarmee hebben wij zoveel kennis en ervaring opgedaan (en gelukkig ook zeer positieve reacties op gekregen), dat wij onze expertise graag met je delen! 

  Meer info
 • (Online) PRI expert
  Verdiepingstraining
  22-04-2021

  We kennen de Prospectieve Risico-inventarisaties (PRI) uit het VMS Veiligheidsprogramma als instrument om risico’s te herkennen in het primair proces. Maar de PRI is en kan zoveel meer! Risico’s komen in alle domeinen van jouw zorgorganisatie voor, denk aan financiën, medewerkers, ICT, apparatuur, bestuur en toezicht. De PRI kan dan ook op elk domein en op elk niveau van jouw organisatie worden ingezet om risico’s te identificeren, analyseren en beoordelen. Wanneer je de risico’s in beeld hebt, helpt dit jou jouw (organisatie)doelen beter en efficiënter te bereiken. Maar hoe?

  Meer info
 • Online Themabijeenkomst Wmo, Wlz en Jeugdwet
  Bijeenkomst
  29-04-2021

  In het kader van de post-HBO opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet organiseren HBO Drechtsteden en Q-Academie op 29 april de Tweede Landelijke Themadag: Verbinding en ondersteuning in het digitale tijdperk.

  Ruim een jaar verlopen onze contacten grotendeels digitaal en op afstand. Dit vraagt een andere manier van werken en contact maken. Ook binnen het werkveld Wmo, Wlz en Jeugdwet leiden deze ontwikkelingen tot nieuwe uitdagingen. Wat is er ondanks de beperkingen wél goed mogelijk om cliënten te ondersteunen? Hoe signaleer je op afstand wat er speelt bij een cliënt? En tot slot, hoe blijf je digitaal in verbinding met cliënten en collega-hulpverleners?

  Meer info
 • Capaciteitsmanagement in de kliniek
  Training
  Start 11-05-2021

  Hoe vind je een goede balans tussen het beschikbaar stellen en inplannen van o.a. de capaciteit op de verpleegafdelingen? En hoe houd je daarbij rekening met logistieke vraagstukken, zoals de griepperiode en de uitstroommogelijkheden naar VVT instellingen? Dit vraagt om integrale afstemming tussen de verschillende klinische afdelingen en om zorglogistieke sturing binnen deze afdelingen. Leer aan de hand van een stappenplan hoe je realiseert dat de patiënt zo optimaal mogelijk het proces in-, door- en uitstroomt en capaciteiten zo efficiënt mogelijk worden benut.

  Meer info
 • Capaciteitsmanagement op de polikliniek
  Training
  Start 11-05-2021

  Hoe vind je de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod (zorgprofessionals, ruimten en apparatuur)? En hoe zorg je dat je het aantal patiënten op de polikliniek ziet conform de afspraken met de zorgverzekeraar? Dit zijn vragen die bij veel ziekenhuizen spelen. Tijdens deze training leer je aan de hand van een stappenplan hoe je de polikliniek efficiënter en effectiever met behulp van capaciteitsmanagement en zorglogistiek inricht.

  Meer info
 • Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit
  Training
  11-05-2021

  Kwaliteit van zorg kenmerkte zich de afgelopen jaren veelal door richtlijnen, protocollen, standaardisatie en indicatoren. Dit heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd. Tegelijkertijd bleek dat professionals aandacht en ruimte misten voor persoonsgerichte zorg en eigen regie. In haar nieuwe visie zet de Kwaliteitsraad daarom de (ervarings-)kennis van alle betrokkenen én het gesprek tussen zorgverlener en patiënt/cliënt centraal. Met als doel: samen reflecteren, leren en verbeteren. Aan zorgorganisaties nu de taak deze uitgangspunten te vertalen naar passend kwaliteitsbeleid, waarin het goede van het huidige kwaliteitsdenken behouden blijft én ruimte wordt gecreëerd voor persoonsgerichte zorg.

  Meer info
 • In regie op ICT en e-health
  Training
  17-05-2021

  De transformatie naar 'digitaal is het nieuwe normaal' en 'juiste zorg op de juiste plek' krijgt steeds meer vorm. De aandacht voor e-health & ICT groeit. Corona versterkt en benadrukt de noodzaak van deze groei nog eens. Voor ICT-afdelingen een nieuwe uitdaging om deze ontwikkelingen in regie te houden: de span of control neemt toe. Zowel snelle technologische ontwikkelingen, toename van de inzet van e-health, als samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen vergen veel afstemming tussen organisaties en leveranciers. Integratie en interoperabiliteit worden kernactiviteiten.

  Meer info
 • (Online) Interne audits op zorgregistratie processen
  Training
  17-05-2021

  Zorgorganisaties leggen extern verantwoording af over de gedeclareerde omzet bij hun zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren. Thema’s als continu verbeteren en ‘in control zijn’ worden hierbij steeds belangrijker. Dit vraagt om een andere inrichting van de interne controle met een doorlopende monitoring en sturing op de registratieprocessen. Incidentele steekproeven zijn niet voldoende meer en maken plaats voor reguliere procescontroles.

  Meer info
 • Basiscursus NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg
  Basiscursus
  18-05-2021

  In deze ééndaagse cursus raak je vertrouwd met de NEN 7510: de Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Je krijgt inzicht in belang en noodzaak van informatiebeveiliging en de eisen die de NEN 7510 stelt.  

  Meer info