Post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

Post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

Het werkveld van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan jou als professional worden gesteld, zijn hoog. Van jou worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan.

 • Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg aan de cliënt kan vervolgens divers zijn: jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en/of dagbesteding. Voor jou van groot belang om van alle markten thuis te zijn!

  HBO Academy verzorgd deze Post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet. Deze opleiding is praktisch van aard en wordt aangeboden in een combinatie van 5 klassikale ochtenden (zo nodig online) en 15 e-learning modules. Tijdens de opleiding krijg je volop de ruimte voor jouw eigen leervragen.

  Centraal in het programma staan:

  • Het verwerven van brede algemene kennis van wet- en regelgeving;
  • Het verwerven van kennis van ziektebeelden in relatie tot de beperkingen die hulpvragen genereren;
  • Het aanleren van interview- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (triage) met cliënten;
  • Het praktisch vertalen van de kernbegrippen zelfredzaamheid, eigen kracht, huiselijk geweld en samenwerking;
  • Leren van andere professionals en ervaringen uitwisselen binnen de studiegroep.

  Binnen de opleiding faciliteren wij een kennisplatform: het alumniplatform Consulent Wmo en Wlz. Na afloop van de opleiding kun je hier ook nog terecht voor informatie en kennisuitwisseling.

  Deze opleiding wordt uitgevoerd bij HBO Academy in Dordrecht. Aanmelden kan via deze link. Je wordt dan automatisch doorgeleid naar het aanmeldportaal van HBO Academy.

 • Resultaat van de opleiding
  Na afloop van de opleiding beschik je over de benodigde kennis en competenties om adequaat bij te kunnen dragen aan de indicatiestelling van cliënten.

  • Je hebt een brede algemene kennis van de nieuwe wetgeving.
  • Je kent de belangrijkste beleidsregels t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze toe te passen.
  • Je kent de informatiebronnen t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze effectief en efficiënt te raadplegen.
  • Je bent in staat de verschillende ziektebeelden (in voldoende mate) te herkennen en op basis daarvan advies te verstrekken in relatie tot wet- en regelgeving.
  • Je kunt kernbegrippen als huiselijk geweld, zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking vertalen naar de praktijk.
  • Je kunt op effectieve wijze oplossingsgerichte gesprekken met cliënten voeren.

  Certificering
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het post-hbo diploma ‘Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet’.

 • Opzet van de opleiding
  Verdeeld over 5 lesbijeenkomsten (zo nodig online) en 15 e-learning modules ga je met alle aspecten rond de functie van consulent aan de gang. Door te variëren in werkvormen ontwikkel je op verschillende manieren jouw kennis, inzicht en vaardigheden.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Inleiding Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet
  • Veranderd wettelijk kader
  • Balans en zelfredzaamheid
  • Sociale beperkingen
  • Verstandelijke beperkingen
  • Lichamelijke beperkingen
  • Psychologische beperkingen
  • Oplossingsgericht werken
  • Huiselijk geweld
  • Jeugdhulpverlening
  • Begeleid en beschermd wonen
  • Motiverende gesprekstechnieken

  Toetsing
  Gedurende de opleiding vinden verschillende toetsmomenten plaats in de vorm van opdrachten. Deze toetsen zijn bedoeld om jouw kennis en inzicht en toepassingsbekwaamheid te beoordelen. Met deze opdrachten vul je een persoonlijk portfolio. Door het realiseren van een kwalitatief voldoende beoordeeld portfolio, voldoe je aan de gestelde eisen.

  Certificering
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het post-hbo diploma ‘Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet’.

 • Data: start 19 januari 2024
  Indien nodig bieden we de opleiding deels of gedeeltelijk online aan.

  Voor wie is deze opleiding bedoeld? De opleiding is bedoeld voor mensen die als consulent/adviseur (willen) werken binnen het sociaal domein en hun kennis en vaardigheden willen versterken. Ook voor diverse andere functies is de opleiding interessant.

  Denk bijvoorbeeld aan:
  ⦁    Regisseur sociaal domein
  ⦁    Indicatiesteller Wmo/Wlz/Jw
  ⦁    Zorgcoördinator
  ⦁    Zorgbemiddelaar
  ⦁    Arrangeur zorg
  ⦁    Trajectbegeleider
  ⦁    Klantmanager zorg
  ⦁    Intern begeleider (onderwijs)
  ⦁    BPO – Begeleider Passend Onderwijs

  Ook voor deze beroepen is brede kennis van het zorgveld en wet- en regelgeving noodzakelijk voor de goede beroepsuitoefening.  
  Je hebt affiniteit met zorg en een afgeronde hbo opleiding, of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau. 

  Locatie: Dordrecht, bij HBO Academy.

  Lestijden: 5 ochtenden van 9.30 - 12.30 uur (zo nodig online) en 15 e-learning modules.

  Duur: de doorlooptijd is ca. vijf-zes maanden.

  Studiebelasting: voor deze opleiding is de studiebelasting circa 84 uur.

  Examinering: je maakt diverse opdrachten die beoordeeld worden (opdracht en beoordeling worden opgenomen in jouw persoonlijke portfolio). Je dient minimaal 4 van de 5 klassikale lessen (actief) gevolgd te hebben.

  Investering: € 2.600. Dit bedrag is inclusief toegang e-learning platform, toetsing en koffie/thee/fris. Houd rekening met circa € 70,- voor de aanschaf van literatuur. Betaling in 4 termijnen is mogelijk. De extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.
  Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats van de aftrek studiekosten komt er een subsidieregeling: STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.

  Inschrijven: deze opleiding wordt uitgevoerd bij HBO Academy in Dordrecht. Aanmelden kan via deze link. Je wordt dan automatisch doorgeleid naar het aanmeldportaal van HBO Academy.

  Meer informatie: je kunt contact opnemen met Q-Academie op 088-1020950 of via informatie@qacademie.nl.

  Accreditatiepunten bij Registerplein: de opleiding is geaccrediteerd bij Registerplein en levert voor diverse beroepsgroepen accreditatiepunten op.

  www.registerplein.nl

  • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners (zonder en met SKJ): 84 accreditatiepunten
  • Deskundigheidsbevordering sociaal juridische dienstverleners: 84 accreditatiepunten
  • Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen: 84 accreditatiepunten
  • Opleidingstraject Maatschappelijk werk: 12,85 accreditatiepunten