Post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

Post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

Het werkveld van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan jou als professional worden gesteld, zijn hoog. Van jou worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan.

 • Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg aan de cliënt kan vervolgens divers zijn: jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en/of dagbesteding. Voor jou van groot belang om van alle markten thuis te zijn!

  Wij verzorgen in samenwerking met HBO Drechtsteden de Post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet. Deze opleiding is praktisch van aard en wordt aangeboden in een combinatie van 5 klassikale middagen (zo nodig online) en 15 e-learning modules. Tijdens de opleiding krijg je volop de ruimte voor jouw eigen leervragen.

  Centraal in het programma staan:

  • Het verwerven van brede algemene kennis van wet- en regelgeving;
  • Het verwerven van kennis van ziektebeelden in relatie tot de beperkingen die hulpvragen genereren;
  • Het aanleren van interview- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (triage) met cliënten;
  • Het praktisch vertalen van de kernbegrippen zelfredzaamheid, eigen kracht, huiselijk geweld en samenwerking;
  • Leren van andere professionals en ervaringen uitwisselen binnen de studiegroep.

  Binnen de opleiding faciliteren wij een kennisplatform: het alumniplatform Consulent Wmo en Wlz. Na afloop van de opleiding kun je hier ook nog terecht voor informatie en kennisuitwisseling.

  Deze opleiding wordt tevens uitgevoerd bij HBO Drechtsteden zelf in Dordrecht. Meer informatie over de lesplaats Dordrecht >>

 • Resultaat van de opleiding
  Na afloop van de opleiding beschik je over de benodigde kennis en competenties om adequaat bij te kunnen dragen aan de indicatiestelling van cliënten.

  • Je hebt een brede algemene kennis van de nieuwe wetgeving.
  • Je kent de belangrijkste beleidsregels t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze toe te passen.
  • Je kent de informatiebronnen t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze effectief en efficiënt te raadplegen.
  • Je bent in staat de verschillende ziektebeelden (in voldoende mate) te herkennen en op basis daarvan advies te verstrekken in relatie tot wet- en regelgeving.
  • Je kunt kernbegrippen als huiselijk geweld, zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking vertalen naar de praktijk.
  • Je kunt op effectieve wijze oplossingsgerichte gesprekken met cliënten voeren.

  Certificering
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het post-hbo diploma ‘Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet’.

 • Opzet van de opleiding
  Verdeeld over 5 lesbijeenkomsten (zo nodig online) en 15 e-learning modules ga je met alle aspecten rond de functie van consulent aan de gang. Door te variëren in werkvormen ontwikkel je op verschillende manieren jouw kennis, inzicht en vaardigheden.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Inleiding Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet
  • Veranderd wettelijk kader
  • Balans en zelfredzaamheid
  • Sociale beperkingen
  • Verstandelijke beperkingen
  • Lichamelijke beperkingen
  • Psychologische beperkingen
  • Oplossingsgericht werken
  • Huiselijk geweld
  • Jeugdhulpverlening
  • Begeleid en beschermd wonen
  • Motiverende gesprekstechnieken

  Toetsing
  Gedurende de opleiding vinden verschillende toetsmomenten plaats in de vorm van opdrachten. Deze toetsen zijn bedoeld om jouw kennis en inzicht en toepassingsbekwaamheid te beoordelen. Met deze opdrachten vul je een persoonlijk portfolio. Door het realiseren van een kwalitatief voldoende beoordeeld portfolio, voldoe je aan de gestelde eisen.

  Certificering
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het post-hbo diploma ‘Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet’.

 • Data: 25 januari, 8 maart, 12 april, 31 mei en 28 juni 2022
  Indien nodig bieden we de opleiding deels of gedeeltelijk online aan.

  Voor wie is deze training bedoeld? Voor iedereen die als Consulent wil gaan werken bij een welzijnsorganisatie of een gemeente. Daarnaast is de opleiding ook bedoeld voor medewerkers die (sinds kort) de rol van consulent vervullen en hun kennis en vaardigheden verder willen vergroten. Tevens is deze opleiding bedoeld voor medewerkers uit de zorg die hun kennis op dit gebied willen vergroten. Je hebt als vooropleiding een afgeronde relevante hbo opleiding of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau. Twijfel je of jouw vooropleiding passend is, neem gerust contact met ons op!

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht of online.
  De opleiding wordt tevens uitgevoerd in Dordrecht, bij HBO Drechtsteden. Wil je meer over lesplaats Dordrecht weten, klik dan hier.

  Corona-maatregelen: per 25 september zijn de COVID-19 maatregelen aangepast. Dat betekent dat onze trainingslocatie verplicht is om een CoronaCheck bij binnenkomst uit te voeren. Hierbij is een identificatiebewijs plus een geldige QR-code of het vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs verplicht. Het zalencentrum vraagt je om een half uur voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Op deze manier kunnen zij ervoor zorgen dat de CoronaCheck zo soepel en snel mogelijk verloopt en de training op tijd kan starten.

  Lestijden: 5 middagen van 13.30 - 16.30 uur (zo nodig online) en 15 e-learning modules.

  Duur: de doorlooptijd is ca. vijf-zes maanden.

  Studiebelasting: de totale studiebelasting bedraagt circa 84 uur.

  Examinering: je maakt diverse opdrachten die beoordeeld worden (opdracht en beoordeling worden opgenomen in jouw persoonlijke portfolio). Je dient minimaal 4 van de 5 klassikale lessen (actief) gevolgd te hebben. Lees hier het Reglement examens en toetsing van HBO Drechtsteden.

  Investering: € 2.550. Dit bedrag is inclusief toegang e-learning platform, toetsing en koffie/thee/fris. Houd rekening met circa € 50,- voor de aanschaf van literatuur. Betaling in 3 termijnen is mogelijk. De extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.
  Q-Academie is vrijgesteld van btw. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Meer informatie: je kunt contact opnemen met Q-Academie op 088-1020950 of via informatie@qacademie.nl.

  Accreditatiepunten bij Registerplein: de opleiding is geaccrediteerd bij Registerplein en levert voor diverse beroepsgroepen accreditatiepunten op.

  www.registerplein.nl

  • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners (zonder en met SKJ): 84 accreditatiepunten
  • Deskundigheidsbevordering sociaal juridische dienstverleners: 84 accreditatiepunten
  • Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen: 84 accreditatiepunten
  • Opleidingstraject Maatschappelijk werk: 12,85 accreditatiepunten