Verdiepingscyclus voor Financials in de zorg Van Business Controller naar Business Partner

Verdiepingscyclus voor Financials in de zorg

Jouw functie als business controller ontwikkelt zich voortdurend en in toenemende mate wordt van jou verwacht dat je optreedt als business partner. Vanuit jouw vakkennis adviseer je steeds vaker de raad van bestuur en zorgmanagers, zodat zij toekomstbestendige en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Je draagt bij aan deze strategische en operationele besluitvorming door het verschaffen van financiële inzichten. Wil je groeien in de rol van business partner? Dan vergt dit een continue verdieping in kennis over financiële vraagstukken en nieuwe vaardigheden op het gebied van leiderschap en communicatie.

 • Q-Academie organiseert in samenwerking met Fizi de Verdiepingscyclus ’Van Business Controller naar Business Partner’, naar aanleiding van de verkiezing van de Zorgfinancial van het Jaar. We organiseren deze cyclus voor financials die hun visie op de financieel-economische gezondheid van zorgorganisaties willen verbreden. Financials die niet alleen aandacht hebben voor een gezond financieel beheer, maar ook voor de strategische aspecten van bestaande dienstverlening, voor innovatie en ondernemerschap.

  Verdieping door inhoud, interactie en vaardigheden

  De Verdiepingscyclus bestaat uit vier sessies. Dr. ir. Joost Zuurbier (Q-Consult Zorg/Erasmus Centrum voor Zorgbestuur) leidt de sessies vanuit Q-Academie. Vier gastdocenten treden op als inhoudelijk expert. Sommige van hen zijn in het verleden verkozen tot Zorgfinancial van het jaar. In een interactieve setting dagen de gastdocenten je uit te discussiëren over de verschillende onderwerpen. Per onderwerp ontvang je vooraf literatuur en voorbereidende vragen, wat als basis kan dienen voor de discussie. Ook is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek vanuit de deelnemers.

  Laat je inspireren!

  Fizi
 • Management control en besturingsfilosofie (23 maart 2023)
  Peter Langenbach

  Een organisatie heeft een beheersstructuur nodig om doelen te bereiken. Aan welke eisen dit moet voldoen en hoe je dit in kunt richten, komt in deze sessie aan bod. Het gaat om resultaatverantwoordelijke eenheden, planning & control, prestatiemeting en interne verrekening van kosten en opbrengsten. Daarnaast komen verschillende opvattingen over de werkzaamheid van de diverse variabelen aan bod. Het gaat hierbij om criteria omtrent het effectief functioneren van RVE’s, als ook de informatievoorziening. Tot slot gaan we in op de zorgbrede governance code en de functie van de Raad van Toezicht in de financiële beheersstructuur.

  Peter Langenbach is directeur Zorginkoop bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daarnaast is Peter voorzitter van de raad van commissarissen van Medirisk, lid van het bestuur van Santeon en Associate Professor aan de Masteropleiding Financiën in de Gezondheidzorg aan TIAS. In 2011 is hij verkozen tot Zorgfinancial van het jaar. Daarvoor was Peter voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Tevens was hij bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum.

  Ketenzorg en regionalisering (30 maart 2023)
  Dr. Marc Bruijnzeels

  In het rapport “Samenwerken aan passende zorg” van de NZa en het Zorginstituut Nederland is veel ruimte gereserveerd voor ketenzorg en regionalisering. Daarnaast dwingen zorgverzekeraars dit af in de contractering en zijn er stimuleringsgelden en transitiegelden. In diverse regio’s is er inmiddels veel ervaring opgedaan. Controllers kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in deze trajecten, vanwege het effect op de omzet, en de onderbouwing van business cases.

  Marc Bruijnzeels is directeur van het Jan van Es Instituut voor Eerstelijns Gezondheidszorg, en daarnaast is hij docent bij LUMC Campus. Hij is actief betrokken in vele ketenzorg-projecten en vormen van regionalisering. Zijn onderzoeksbelangstelling ligt op het vlak van Population Health Management. De dynamiek in een regio en de diverse stakeholders die hierin betrokken zijn hebben bijzondere aandacht in zijn aanpak.

  Competentiemanagement en rolopvatting (20 april 2023)
  Drs. Marika Roodzant

  Competentiemanagement is waarschijnlijk de meest belangrijke ‘knop’ in iedere management control structuur. Immers, 80% van de kosten zijn personele kosten. Vaak is hierin nog veel te verbeteren, ook in de financiële functie. Daarbij is de eigen rolopvatting van de financieel manager van groot belang. In deze module gaan we het met Marika hebben over een effectieve inrichting van competentiemanagement op de afdeling, en de stijl van leidinggeven.

  Marika Roodzant is Strategisch manager bedrijfsvoering bij Reinaerde. Daarnaast is ze lid van de raad van toezicht bij HVP Zorg. Daarvoor was ze directeur financiën en bedrijfsvoering bij Humanitas DMH en verkozen tot zorgfinancial van het jaar 2021. In het verleden heeft ze verschillende functies bekleed bij Syndion en andere zorginstellingen. Haar drijfveer is werken vanuit de bedoeling en werken aan een cultuur van verantwoordelijkheid.

  Financiering en WFZ (25 mei 2023)
  Dr. ir. Frans Schaepkens EMFC RC

  De Nederlandse zorgsector kent een gemiddelde rating van bbb+ en kan daarmee op interesse van de buitenlandse kapitaalmarkt en private equity rekenen. Hoe beoordeelt het WFZ de andere financieringen en welke rol hebben rating agencies hierin? Frans gaat in op verschillende financieringsvraagstukken, zoals het aantrekken van de buitenlandse kapitaalmarkt, financiën bij samenwerkingen en de financierbaarheid van innovaties, zoals bijvoorbeeld digitalisering. 

  Frans Schaepkens is werkzaam als directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Daarnaast is hij docent en onderzoeker aan Nyenrode Business University. Hij is actief betrokken bij de Raad voor de Jaarverslaglegging. Daarvoor heeft hij jarenlange ervaring als financieel manager bij het Amstelland Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis. In het verleden werkte hij onder andere voor Achmea en Zorggroep Almere.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze cyclus bedoeld? Financiële professionals die toe zijn aan een volgende stap in hun functioneren. Vanuit hun rol als Controller, Hoofd F&C/F&I of Directeur Financiën/ Bedrijfsvoering, Interne Auditor, of ervaren Business Controller, willen zij de financiële weerbaarheid van de organisatie vergroten en tegelijk de eigen effectiviteit versterken.

  Investering: € 1.950,- per persoon, voor Fizi-leden € 1.825,- per persoon (Q-Academie is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal en middag/avondarrangement.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.
  Digitale deelname is helaas niet mogelijk.

  Studiebelasting: voor deze training is de studiebelasting 16 uur.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.